Blog

Büyük Buhran

Büyük Buhran
Büyük Buhran

Büyük Buhran, dünya ekonomisini derinden sarsan ve milyonlarca insanın yaşamını etkileyen bir dönemdi. 1929’da başlayan ve 1930’ların sonuna kadar süren bu dönem, ekonomik çöküşün, toplumsal çalkantının ve siyasi değişimin bir araya geldiği bir zamanı temsil eder. Bu yazıda, Büyük Buhran’ın nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Wall Street Çöküşü

Büyük Buhran’ın fitili, 24 Ekim 1929’da, tarihe “Kara Perşembe” olarak geçen günde ateşlendi. ABD’nin New York şehrindeki Wall Street borsası çöktüğünde, hisse senedi fiyatları dramatik bir şekilde düştü ve bununla beraber milyonlarca dolar değerinde yatırım buharlaştı. Bu olayın sonrasında, dünya genelinde ekonomik bir panik gerçekleşti ve Büyük Buhran’ın başlangıcın giden bir yolu açtı.

Kara Perşembe: Büyük Çöküşün Başlangıcı

Kara Perşembe olarak adlandırılan 24 Ekim 1929, Büyük Buhran’ın başlangıcı olarak kabul edilir. Bununla beraber tarihin en büyük borsa çöküşlerinden birinin yaşandığı gündür.

Kara Perşembe’den önceki haftalarda, borsada aşırı bir spekülasyon dönemi yaşanıyordu. Hisse senedi fiyatları anormal derecede yüksek seviyelere ulaşmıştı. 24 Ekim sabahı, panik halindeki yatırımcılar hisselerini büyük miktarlarda satmaya başladılar. Bu satış dalgası, fiyatların hızla düşmesine ve daha fazla panik satışına yol açtı.

Kara Perşembe, borsanın çöküşünün başlangıcıydı ve sonraki günlerde “Kara Pazartesi” ve “Kara Salı” olarak da bilinen daha büyük düşüşlere yol açtı. Bu olaylar, yatırımcı güvenini sarsarak Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelindeki finansal sistemler üzerinde derin bir etki yarattı. Kara Perşembe, Büyük Buhran’ın başlangıcı olarak kabul edilir.

İlk Belirtiler

1920’lerin sonlarına doğru, ABD ekonomisi zaten bazı zayıflık belirtileri göstermekteydi. Bununla beraber tarım sektörü, düşük fiyatlar ve aşırı üretim nedeniyle baskı altındaydı. Ayrıca, tüketici harcamaları ve yatırımlar, krediyle finanse edilen bir balonun içinde şişmekteydi.

Büyük Buhran’ın Nedenleri

Ekonomik Faktörler

Büyük Buhran’ın aslına bakılırsa birçok ekonomik faktörü içeriyordu. Aşırı spekülasyon ve kredi kullanımı, borsanın çöküşüne yol açan önemli etkenlerdendi. Bununla beraber tarım sektöründeki sorunlar ve düşük fiyatlar, kırsal kesimdeki ekonomik sıkıntıları artırdı. Ayrıca, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve tüketici harcamalarındaki düşüş de ekonomiyi olumsuz etkiledi.

Finansal ve Siyasi Faktörler

Finansal sistemdeki zayıflıklar, bankaların çökmesine ve kredi darboğazına neden oldu. Uluslararası ticaretteki düşüş ve korumacı politikalar, küresel ekonomiyi daha da zayıflattı. Siyasi faktörler de krizin derinleşmesinde rol oynadı ve hükümetlerin ekonomiye müdahalesi yetersiz kaldı ve bazı durumlarda durumu daha da kötüleştirdi.

Büyük Buhran’ın Etkileri

Ekonomik ve Toplumsal Etkiler

Büyük Buhran, dünya genelinde ekonomik ve toplumsal yapılarda derin izler bıraktı. İşsizlik oranları rekor seviyelere ulaştı, milyonlarca insan işini ve evini kaybetti. Yoksulluk ve açlık yaygınlaştı, sosyal huzursuzluk arttı. Bu dönem, aynı zamanda göç hareketlerini ve şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun artmasını da tetikledi.

Küresel Etkiler

Büyük Buhran sadece ABD’yi değil, tüm dünyayı etkiledi. Avrupa ekonomileri de ciddi şekilde zarar gördü, Latin Amerika ve Asya ülkeleri de krizden payını aldı. Uluslararası ticaret büyük ölçüde azaldı, birçok ülke korumacı politikalara yöneldi.

Büyük Buhran’dan Çıkış

Yeni Düzen Politikaları

ABD’de, Başkan Franklin D. Roosevelt’in başlattığı “Yeni Düzen” (New Deal) politikaları, ekonomiyi canlandırmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçladı. Bu politikalar, kamu harcamalarını artırdı, işsizlikle mücadele etti ve finansal sistemi düzenleyen yasaları içeriyordu.

İkinci Dünya Savaşı’nın Etkisi

İkinci Dünya Savaşı, Büyük Buhran’ı sona erdiren ana faktörlerden biri oldu. Savaş, büyük ölçekli sanayi üretimini ve istihdamı artırdı, ekonomik büyümeyi teşvik etti. Savaş sonrası dönemde, dünya genelinde ekonomik canlanma yaşandı.

Büyük Buhran’ın Dersleri ve Mirası

Büyük Buhran, modern ekonomi politikaları üzerinde kalıcı etkiler bıraktı. Kriz yönetimi ve finansal düzenlemeler konusunda önemli dersler sunan bu dönem, hükümetlerin ekonomik müdahalelerinin önemini vurguladı. Ayrıca, sosyal güvenlik ağlarının ve işsizlik sigortasının geliştirilmesine de katkıda bulundu.

Büyük Buhran, tarihin en derin ekonomik krizlerinden biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Bu dönem, ekonomik politikaların ve finansal sistemlerin önemini gözler önüne sermiş, gelecek nesillere önemli dersler bırakmıştır. Büyük Buhran’ın mirası, günümüzde karşılaşılan ekonomik zorluklarla mücadelede hâlâ önemli bir rehber teşkil etmektedir.

Related Articles

S&P 500 Nedir
Blog

S&P 500 Nedir? Hissesi Nasıl Alınır?

Finansal piyasalarla ilgilenen herkes, S&P 500 endeksini duymuştur. Peki, S&P 500 nedir...

Stop Loss Nedir?
Blog

Stop Loss Nedir? Yatırımlarınızı Nasıl Koruyabilirsiniz?

Finansal piyasalarda işlem yaparken, risk yönetimi en önemli unsurlardan biridir. Yatırımlarınızı korumanın...

Mail Order Nedir
Blog

Mail Order Nedir?

Mail order nedir, gümüzde süreç, genellikle kredi kartının fiziki olarak bir pos...

Borç Kapatma Kredisi
Blog

Borç Kapatma Kredisi

Finansal yükler ve borçlar, zamanla yönetilmesi zor bir hale gelebilir. Borç kapatma...