Yatırımcı Sözlüğü

Reel Getiri Ne Demek?

reel getiri nedir, nasıl hesaplanır?

Finansal planlama ve yatırım yaparken, çoğu kişi getiri oranlarını yakından takip eder. Ancak bu getiri oranları çoğunlukla nominal değerlerle ifade edilir ve yatırımcılar için tam bir resim sunmaz. Gerçekte, bir yatırımın ne kadar karlı olduğunu anlamak için, ‘reel getiri’ kavramını anlamak önemlidir.

Reel getiri, yalnızca yatırımın nominal getirisi değil, aynı zamanda enflasyonun etkilerini de dikkate alır. Böylece yatırımcılar, yatırımlarının satın alma gücü açısından ne kadar etkili olduğunu daha doğru bir şekilde ölçebilirler.

Siz de finansal geleceğinizi sağlama almak, doğru yatırım kararları vermek ve portföyünüzü etkili bir şekilde yönetmek istiyorsanız, reel getiri kavramını yakından tanımanızda fayda var. İşte tüm yönleriyle reel getiri…

Reel Getiri Nedir?

Reel getiri, bir yatırımın nominal getirisinden enflasyon oranının çıkarılmasıyla elde edilir. Başka bir ifadeyle, reel getiri yatırımın satın alma gücü açısından ne kadar değerli olduğunu gösterir.

Bu kavram, yatırımcıların yatırım portföylerinin aslında ne kadar verimli olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Matematiksel olarak, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Reel Getiri=(1+Nominal Getiri)(1+Enflasyon Oranı)1\text{Reel Getiri} = \frac{(1 + \text{Nominal Getiri})}{(1 + \text{Enflasyon Oranı})} – 1

Nominal Getiri Nedir?

Nominal getiri, bir yatırımın brüt getirisidir ve enflasyon ya da diğer finansal faktörler göz önüne alınmadan hesaplanır. Genellikle yüzde olarak ifade edilir ve yatırımın ne kadar kazandırdığını gösterir. Ancak nominal getiri, yatırımcının gerçek dünyadaki satın alma gücünü göz ardı eder.

Reel Getiri ve Nominal Getiri Arasındaki Fark

Reel getiri ve nominal getiri arasındaki temel fark, reel getirinin enflasyonu dikkate almasıdır. Bu, yatırımcılara paralarının zaman içinde ne kadar değer kaybettiğini veya kazandığını daha gerçekçi bir şekilde gösterir. Nominal getiri, yatırımın brüt kazancını yansıtırken, reel getiri net kazancı (yani enflasyon sonrası kazancı) gösterir.

Örneğin, nominal getirisi %10 olan ve enflasyon oranı %3 olan bir yatırım düşünelim. Bu durumda reel getiri,

(1+0.10)(1+0.03)1=0.068or\frac{(1 + 0.10)}{(1 + 0.03)} – 1 = 0.068 or %6.8

olacaktır. Yani yatırımın reel getirisi %6.8’dir, bu da yatırımcının aslında ne kadar kazanç sağladığını gösterir.

Bu fark, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde çok daha belirgin hale gelir. Enflasyon oranı yüksek olduğunda, nominal getiri yüksek olsa bile, reel getiri düşük veya hatta negatif olabilir. Bu, yatırımcının gerçekte parayı kaybettiği anlamına gelebilir. Dolayısıyla, reel getiri yatırım kararlarını değerlendirmek için çok daha güvenilir bir göstergedir.

Enflasyonun Reel Getiri Üzerindeki Etkisi

Enflasyon, reel getiri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve bu etki genellikle yatırımcılar için olumsuzdur. Enflasyon yükseldiğinde, reel getiri genellikle düşer çünkü enflasyon, paranın satın alma gücünü eritir. Yatırımın nominal getirisi ne kadar yüksek olursa olsun, eğer enflasyon oranı da yüksekse, yatırımın reel getirisi düşer veya negatif olabilir. Bu yüzden enflasyon oranı, yatırımın ne kadar etkili olduğunu anlamak için kritik bir faktördür.

Örnek:

Diyelim ki nominal getiri %10 ve enflasyon oranı %5. Bu durumda, reel getiri şu şekilde hesaplanır:

Reel Getiri=(1+0.10)(1+0.05)1=1.101.051=0.0476veya\text{Reel Getiri} = \frac{(1 + 0.10)}{(1 + 0.05)} – 1 = \frac{1.10}{1.05} – 1 = 0.0476 veya %4.76

Bu örnekte, yüksek enflasyon oranı reel getiriyi düşürmüş ve nominal getiri olan %10’u %4.76’ya indirmiştir.

Enflasyonun Uzun Dönemli Etkileri

Uzun dönemde, enflasyonun etkisi daha da belirgin hale gelebilir. Örneğin, uzun bir dönem boyunca sürekli yüksek enflasyon oranları, yatırımların reel getirilerini sürekli olarak düşürebilir. Bu da yatırımcının gelecekteki satın alma gücünü ciddi şekilde etkileyebilir.

Enflasyonun Türüne Göre Etkiler

Ayrıca enflasyonun türüne (örn. talep enflasyonu, maliyet enflasyonu) göre de reel getiri farklı şekillerde etkilenebilir. Örneğin, talep enflasyonu genellikle ekonominin ısındığı bir dönemi gösterir ve bu dönemde nominal getiriler de yükselebilir. Ancak maliyet enflasyonu olduğunda, yüksek enflasyon nominal getirileri de düşürebilir, bu da reel getirinin daha da düşmesine neden olabilir.

Sonuç olarak, yatırım yaparken sadece nominal getiriye odaklanmak yerine, enflasyonun da dikkate alınması gerekir. Reel getiri, bir yatırımın gerçek değerini ve yatırımcının elde edeceği net kazancı çok daha net bir şekilde gösterir.

Reel Getiri Hesaplama

Reel getiri hesaplarken genellikle aşağıdaki formül kullanılır:

Bu formül sayesinde nominal getiri ve enflasyon oranı dikkate alınarak reel getiri hesaplanır.

Örnek:

Diyelim ki bir yatırımın nominal getirisi %8 ve enflasyon oranı %3. Reel getiri bu durumda şu şekilde hesaplanır:

Bu örnekte reel getiri %4.85 olarak bulunmuştur.

Hesaplama Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Doğru Enflasyon Oranı: Reel getiri hesaplarken kullanılan enflasyon oranının güncel ve doğru olması çok önemlidir. Farklı enflasyon verileri, reel getiriyi farklı şekillerde etkileyebilir.
 • Vergiler: Reel getiri hesaplanırken, nominal getirinin vergi sonrası getiri olup olmadığına dikkat etmek önemlidir. Eğer vergi sonrası getiri kullanılmıyorsa, reel getiri daha düşük çıkabilir.
 • Zaman Dönemi: Reel getiri, genellikle yıllık bazda hesaplanır. Ancak, daha kısa ya da daha uzun zaman dilimleri için de hesaplanabilir. Bu durumda enflasyon oranının da o zaman dilimine uygun olması gerekir.
 • Kompozisyon Etkisi: Eğer yatırımın getirisi yıllar boyu değişiyorsa, her yıl için ayrı ayrı reel getiri hesaplamak daha doğru bir yaklaşım olabilir.

Reel getiri, yatırımın gerçek değerini anlamak için oldukça önemli bir göstergedir. Bu yüzden yatırım yaparken reel getiri hesaplamalarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Yatırım Araçları ve Reel Getiri

Reel getiri, yatırım araçları arasında karşılaştırma yaparken oldukça önemli bir faktördür. Farklı yatırım araçları farklı risk profilleri, getiri oranları ve enflasyon etkileriyle karakterize edilir.

Farklı Yatırım Araçlarında Reel Getiri

 • Hisse Senetleri: Genellikle yüksek nominal getiri potansiyeli olan bu araç, aynı zamanda yüksek volatiliteye sahiptir. Dolayısıyla, reel getiri hesaplarken bu faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir.
 • Tahviller: Daha düşük risk profiline sahip olan tahviller genellikle daha düşük nominal getiri sunar. Ancak, düşük volatilitesi sebebiyle reel getiri daha stabil olabilir.
 • Gayrimenkul: Enflasyonun yükseldiği dönemlerde gayrimenkul genellikle iyi bir reel getiri sağlar, çünkü mülk değerleri genellikle enflasyonla birlikte artar.
 • Altın ve Diğer Emtialar: Bu tür yatırım araçları genellikle enflasyon koruması olarak görülür, fakat getirileri oldukça değişkendir.

Yüksek Reel Getiri Elde Etme Stratejileri

 • Çeşitlendirme: Farklı yatırım araçlarını portföyünüze dahil ederek reel getirinizi optimize edebilirsiniz.
 • Zamanlama: Yatırım yapacağınız zamanı iyi seçmek, özellikle enflasyonun düşük olduğu dönemlerde, reel getirinizi artırabilir.
 • Risk Yönetimi: Yüksek getiri genellikle yüksek riskle gelir. Ancak, uygun risk yönetimi stratejileri ile reel getiri artırılabilir.
 • Uzun Vadeli Yatırım: Reel getiri, genellikle uzun vadede daha yüksektir, çünkü kısa vadeli enflasyon dalgalanmalarının etkisi azalır.

Yatırım yaparken reel getiriyi göz önünde bulundurmak, finansal hedeflerinize ulaşmanız için kritik öneme sahiptir. Farklı yatırım araçlarının reel getiri profillerini anlamak, daha bilinçli yatırım kararları almanıza yardımcı olabilir.

Reel Getiri ve Portföy Yönetimi

Portföy yönetiminde reel getiri, sadece nominal getirilere odaklanmaktan daha önemli olabilir. Çünkü enflasyon etkisini göz ardı eden bir portföy stratejisi, gerçekte düşündüğünüzden daha düşük getiriler elde etmenize yol açabilir. İşte reel getiri göz önüne alınarak portföy oluşturmanın bazı yöntemleri ve risk yönetimindeki önemi:

Reel Getiri Göz Önüne Alınarak Portföy Oluşturma Stratejileri

Hedef Reel Getiri: Yatırım hedeflerinizi belirlerken nominal değil, reel getiriyi esas almalısınız.

Enflasyon Korunmalı Varlıklar: Portföyünüze enflasyon korunmalı tahviller ekleyerek reel getirinizi artırabilirsiniz.

Varlık Dağılımı: Farklı yatırım araçlarının enflasyon karşısındaki dayanıklılığı farklı olduğu için, bu kriteri portföy dağılımınızı yaparken göz önünde bulundurun.

Zamanlama ve Yatırım Horizontu: Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde kısa vadeli yatırımlar yapmaktan kaçının.

Reel Getirinin Risk Yönetimindeki Yeri

 • Reel getiri, bir yatırımın aslında ne kadar riskli olduğunu daha net bir şekilde gösterebilir.
 • Reel getiri, portföyünüzün gerçek performansını ölçmek için daha iyi bir göstergedir.
 • Reel getiriyi izlemek, yatırım stratejinizin gözden geçirilmesi

Reel Getiri ve Vergilendirme

Vergi yükümlülükleri, yatırım getirilerini ciddi şekilde etkileyebilecek bir faktördür. Nominal getiriler üzerinden vergi kesintisi yapılması, reel getirinizi olumsuz etkileyebilir. İşte bu konuyla ilgili önemli noktalar:

Reel Getirinin Vergilendirilmesi

Çoğu ülkede vergi kesintileri nominal getiri üzerinden yapılır. Bu, enflasyonun erittikçe reel getirinizi daha da düşürebilir.

Yatırım araçlarına ve getiri türüne göre (örn. sermaye kazancı, faiz geliri vs.) uygulanan vergi oranları farklı olabilir. Bu oranları bilmek, reel getiriyi daha doğru bir şekilde hesaplamanıza yardımcı olur.

Türkiye’de Durum: Türkiye’de de nominal getiriler üzerinden vergilendirme yapılır, bu yüzden enflasyonun etkisini göz önünde bulundurarak reel getiriyi hesaplamak önemlidir.

Vergi Sonrası Reel Getiri Hesaplama

Formül: Vergi sonrası reel getiri hesaplarken, nominal getiriden vergiler çıkarılır ve ardından enflasyon oranı düşülür.

Örnek: Eğer nominal getiri %10 ve vergi oranı %20 ise, vergi sonrası nominal getiri %8 olacaktır. Eğer enflasyon oranı %3 ise, vergi sonrası reel getiri yaklaşık %4.85 olacaktır.

Negatif Reel Getiri Nedir?

Negatif reel getiri, bir yatırımın enflasyon oranı dikkate alındığında değer kaybettiği anlamına gelir. Yani, yatırımın nominal getirisi enflasyon oranını karşılayamazsa, reel getiri negatif olur. Negatif reel getiri, yatırımcının satın alma gücünün azaldığına işaret eder.

Örneğin:

Eğer bir yatırımın nominal getirisi yüzde 2 ve enflasyon oranı yüzde 3 ise, reel getiri yüzde -1 olacaktır. Bu, yatırımcının satın alma gücünün yatırım süresi boyunca azaldığı anlamına gelir.

Neden Önemli?

 • Satın Alma Gücü: Negatif reel getiri, yatırımcının mevcut yatırımıyla gelecekte daha az mal veya hizmet satın alabileceği anlamına gelir.
 • Yatırım Değeri: Yatırımın aslında değer kaybettiği ve yatırımcının aslında para kaybettiği gösterir, nominal getiri pozitif olsa bile.
 • Risk Değerlendirmesi: Negatif reel getiri, yatırımcının risk profilini ve yatırım stratejilerini yeniden değerlendirmesi için bir işaret olabilir.

Yatırım Stratejisi İpuçları

 • Negatif reel getirinin etkisini azaltmak için portföyü çeşitlendirmek önemli olabilir.
 • TÜFE’ye endeksli tahviller gibi enflasyona karşı koruma sağlayan yatırım araçlarına yönelmek faydalı olabilir.
 • Negatif reel getiri beklentisi olan dönemlerde, yatırımcılar kısa vadeli pozisyonlar alabilir veya likiditeyi artırabilirler.

Negatif reel getiri, özellikle yüksek enflasyonlu dönemlerde yatırımcılar için ciddi bir endişe kaynağı olabilir ve bu yüzden dikkatli bir portföy yönetimi gerektirir.

Related Articles

Aracı Kurum Model Portföyleri
Yatırımcı Sözlüğü

Aracı Kurum Model Portföyleri

Yatırımlarınıza Yön Verin Aracı kurumlar, finansal piyasalarda yatırımcıların hisse senedi, tahvil, döviz...

Boğa Piyasası Nedir?
Yatırımcı Sözlüğü

Altcoin Nedir?

Kripto para dünyası son on yılda inanılmaz bir büyüme ve çeşitlenme yaşadı....

Fon Nedir
EğitimYatırımcı Sözlüğü

Fon Nedir?

Finansal piyasalarda yatırım yapmak, bireysel yatırımcılar için karmaşık ve zorlayıcı bir süreç...

Kredi Ön Onayı Nedir?
Yatırımcı Sözlüğü

Hissedar Nedir?

Hissedar Nedir? Merhaba ve hoş geldiniz! Bu makalede hissedarlık kavramını ele alacağız....